Tarda de Poesies del Món

En concret, s’han organitzat dues jornades, una dedicada als adults i l’altre als nens. La Tarda de Poesies del Món consisteix en què diferents rapsodes de nacionalitats diverses llegiran poemes escollits per ells. La vetllada s’intercalarà amb músiques del món. D’aquesta manera, el festival es vol fer ressò com la poesia, i per extensió també la música, aglutina llengües i cultures diferents. Encara que per l’espectador la llengua amb què es llegeixi no sigui compresa, la sonoritat i la força de les paraules es posa de manifest en cadascuna de les llengües. La temàtica que englobarà els diferents poemes serà la naturalesa. Tant en un cas com en l’altre, dalt l’escenari s’instal·larà una pantalla on es projectarà la traducció del poema al català, castellà i anglès.

D’altra banda, per acostar la poesia als més petits, s’ha ideat el Matí de poesia per a nens. A través de persones que es dediquen a aquesta tasca, es farà a través d’un espectacle poètic de diferents poesies.