Descripción del proyecto

Alma Cubrae

És una companyia d’espectacles medievals i recreacions històriques que ofereix espectacles, activitats, ambientacions i exposicions, entre d’altres, a ajuntaments, entitats i empreses.